I. Tovar došiel poškodený

Rozlišujeme poškodenie z výroby a poškodenie počas prepravy. Pri poškodení z výroby sa môžete rozhodnúť či tovar reklamujete, alebo vraciate v lehote do 14 dní bez uvedenia dôvodu.
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený proti poškodeniu. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nemusí byť reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

II. Výmena

Výmena tovaru sa robí formou novej objednávky. Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru a spolu s nepoškodeným a nenoseným tovarom, s visačkou (visačka je dôležitá pre rozpoznávanie modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti ) a originálnym balením zaslať späť a my Vám vrátime peňažné prostriedky na Váš bankový účet.
Vy si urobíte novú objednávku.
V prípade výmeny veľkosti je možné, ak je tovar na sklade, výmenu uskutočniť za cenu poštovného.

 

III. Vrátenie tovaru do 14 dní

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 dní od doručenia k Vám, v pôvodnom originálnom obale (ak je súčasťou výrobku) a nepoužitý vrátiť späť. Stačí vyplniť formulár pre vrátenie tovaru a spolu s nepoškodeným a nenoseným tovarom, s visačkou (visačka je dôležitá pre rozpoznávanie modelu tovaru v sklade a jeho veľkosti ) a originálnym obalom (ak výrobok taký odsahuje) zaslať späť a my Vám vrátime peňažné prostriedky na Váš bankový účet. Pri nevrátení kompletného alebo poškodeného výrobku Vám môžu byť naučtované náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu.
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

POSTUP:
– odstúpenie od zmluvy a tovar nám prosím zašlite čo najskôr, najneskôr do 14 dní od doručenia. V prípade že tovar neobdržíme požiadame Vás o doklad o odoslaní tovaru.
– priložte reklamačný formulár alebo list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete: číslo objednávky, Vaše meno, adresu a telefónne číslo, Váš podpis a číslo účtu v tvare IBAN.
Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe, ktorého súčasťou je reklamačný formulár, ktorý odporúčame dôsledne vyplniť.

Adresa pre doručenie :
Task and Solutions, s.r.o.
P.O.BOX 133
040 11 Košice

 

UPOZORNENIE:
Neposkytnutím potrebných údajov môžete spôsobiť predĺženie času na vrátenie finančných prostriedkov.
Nikdy nám nezasielajte tovar späť na dobierku. V takomto prípade zásielka nebude z našej strany prevzatá a vráti sa Vám späť na Vašu adresu.
Po odstúpení od zmluvy Vám finančné prostriedky vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet.